Tips till dig som vill köpa beardisvalp

Det finns många beslut som ska fattas när man köper valp. Det första är naturligtvis beslutet att skaffa hund och det andra är vanligtvis val av ras. Men efter det finns mer att fundera över. Det viktigaste kanske inte är vilken färg hunden har, utan vad den har för förutsättningar att växa upp till det man hoppas på. Här är några tips från mig som levt med uppfödning av bearded collie i mer än 50 år.

Val av uppfödare

På rasklubbens (sbc-beardedcollie.com) hemsida finns lista på dem som föder upp bearded collie i Sverige. Det är en bra plats att börja på. En uppfödare kan vara en person som har lång och gedigen erfarenhet av rasen, men kan också vara en person som tagit den allra första, och kanske enda, kullen på sin tik. En del uppfödare håller mycket kontakt med sina valpköpare, ordnar träffar och aktiviteter. Andra är inte lika aktiva. Ett minimikrav på en uppfödare är dock att man finns tillgänglig för frågor och support i många år framöver och det blir särskilt viktigt om det uppstår något problem.

Det kan vara bra att besöka några olika uppfödare för att se vem eller vilka man känner förtroende för och naturligtvis för att träffa de vuxna hundarna. Det finns variation i rasen både när det gäller utseende och mentalitet och chansen är ganska stor att din valp kommer att vara lik sina släktingar. De första åtta veckorna är viktiga i en valps liv så du ska också känna dig bekväm med hur situationen är hos uppfödaren.

Val av kull

Det är kanske inte så vanligt att man väljer vilken kull man vill ha en valp ur, i alla fall inte när man köper sin första hund. Oftast är det tiden som avgör och kanske närhet till uppfödaren. Men det kan vara värt att titta lite på vilka föräldrarna är till kullen.

Tiken ska naturligtvis finnas hos uppfödaren under hela valparnas uppväxt. Vanligtvis ägs hon också av uppfödaren, men hon kan också bo hos en fodervärd eller delägare och bara komma hem till uppfödaren för att få sin kull. I vilket fall som helst ska du naturligtvis träffa henne och hon ska finnas hos uppfödaren i god tid före valpningen fram till leverans av valparna.

Ibland kan man läsa att både tiken och hanen ska finnas hos uppfödaren, men det stämmer ganska sällan. Oftast finns hanen på en helt annan plats och det är inget konstigt med det. Tvärtom reser uppfödare ofta långt för att para sin tik med just den hanen, noga utvald efter stamtavla och egenskaper för att passa just den tiken. Därför får man ofta nöja sig med foton på pappan och diverse meriter.

Hälsa

Oavsett vad man har för planer med sin valp så vill alla naturligtvis ha en hund som är frisk. Bearded collien är normalt sett en frisk hund som lever länge men som med annat levande finns inga garantier. Vissa saker kan man dock titta på som blivande valpköpare för att förutsättningarna ska bli de bästa.

HD och ED

Vår ras ingår i SKK:s (Svenska Kennelklubben) hälsoprogram för HD (höftledsdysplasi) nivå 2. Det innebär att för att registrera valparna ska båda föräldrarna vara röntgade och ha ett registrerat resultat på avläsning av röntgenbilderna. HD graderas från A-E där A är det bästa. A och B räknas som friröntgad. C har lindriga förändringar men får användas i avel. D och E är måttlig respektive grav HD och får inte användas i avel. Vi har inte något stort problem med HD i rasen idag. Ett par enstaka hundar per år har D eller E, men de allra flesta har A eller B. De få hundar som har grav HD kan dock bli lidande och i vissa fall till och med behöva avlivas.

Sedan några år tillbaka har vår ras HD-index. Index är en skattning av hundens nedärvningsförmåga där 100 är genomsnitt. Vill du läsa mer om HD-index finns utförlig information på skk.se. Rekommendationen från SKK och rasklubben är att HD-index ska vara minst 100 för den beräknade kullen (räknas på parningsdagen och utgörs av föräldrarnas genomsnittliga index). Alla röntgade hundar har ett hd-index och det kan man hitta i SKK:s avelsdata (skk.se – e-tjänster – avelsdata – hundar – veterinärdata). Titta på föräldrarna till den blivande kullen, slå ihop deras index och dela med två så får du kullens beräknade index. Under 2022 var det stor variation mellan olika kullars beräknade index, de låg mellan 84 och 114. Köper man en valp med ett lågt index är risken avsevärt större för dåliga höfter än om kullen har ett högt index.

Ungefär hälften av uppfödarna i Sverige passar på att röntga hundarnas armbågar samtidigt som man röntgar höfterna. ED (elbow dysplasia) har en liknande nedärvning som HD. Det är vanligare att hunden får kliniska problem av ED än av HD, bland annat för att hunden har betydligt mera vikt på frambenen än på bakbenen. ED graderas med siffror, från 0-3. 0 betyder att hunden inte har några synliga förändringar medan 1-3 innebär att hunden har pålagringar som tyder på ett fel i armbågen. Av de som röntgas är cirka 95% utan anmärkning.

Gemensamt för HD och ED är att resultaten av undersökningarna registreras i SKK:s öppna databaser ”hunddata” och ”avelsdata” som man har tillgång till via SKK:s hemsida (skk.se – e-tjänster – avelsdata – hundar – veterinärdata).

Hälsoenkät

Under 2020 genomförde Specialklubben för Bearded Collie en hälsoenkät. 284 hundar blev rapporterade i enkäten som finns att läsa i sin helhet på klubbens hemsida. Den visar att bearded collies som regel är friska och långlivade. De problem som rapporteras är ofta lindriga, som tandsten, svamp i öronen osv. Dock finns ett par allvarliga sjukdomar som är något överrepresenterade i vår ras.

SLO

SLO (Symmetrical Lupoid Onychodystrophy) är en autoimmun sjukdom som drabbar hundens klokapslar. Den drabbar cirka 2-3% av bearded collies. Det är alltså en ovanlig sjukdom men mycket besvärlig för den individuella hunden och dess ägare. Ibland är hunden så påverkad att det leder till avlivning. Trots intensiv forskning finns inget exakt svar på orsaken till sjukdomen. Man vet att det finns en ärftlighet och att immunförsvaret är inblandat, kanske i kombination med miljöfaktorer.

Addisons sjukdom

Addisons är också en sjukdom som finns hos många raser och blandraser men som är något överrepresenterad hos bearded collie. Här rör det sig om cirka 1,5% av hundarna. Liksom vid SLO finns inget tydligt svar på arvsgången, man vet att flera gener är inblandade och att även miljöfaktorer kan ha betydelse för sjukdomens debut.

Båda dessa sjukdomar debuterar oftast när hundarna är ett par år gamla. Det enda sättet att förbättra sina odds när det gäller de här sjukdomarna är att fråga uppfödaren om det finns några nära släktingar som är sjuka eller om avelshundarna lämnat sjukdomen tidigare. Vad som är nära släktingar kan man förstås diskutera, men hundarna i rakt nedstigande led i ett par generationer liksom föräldrarnas helsyskon kan man definitivt räkna som nära släktingar. Ställ frågor – vi som föder upp blir bara glada för pålästa och intresserade valpköpare. Skulle du mötas av en negativ reaktion kanske du helt enkelt ska vända dig till en annan uppfödare.

Temperament

När man köper en bearded collie-valp har man sannolikt också förhoppning om att hunden ska ha det vänliga, glada, lättlärda och sociala beteende som är typiskt för rasen. De flesta bearded collies har också det temperamentet, men det finns ganska stor variation även inom det som är typiskt. En del hundar kastar sig glatt över alla människor och är omedelbart bekväma i nya miljöer, medan andra behöver lite tid på sig. Skygghet och uttalad rädsla är dock inte normalt. Det man kan göra som valpköpare är förstås att träffa hundarna på kenneln. Man kan också kolla om hundarna genomgått BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund). Även detta står på SKK avelsdata under ”hundar” där man också kan läsa sammanfattningen av beskrivningen och jämföra den aktuella hunden med rasen som helhet. Andra sätt att visa på hundens egenskaper är att göra ett vallanlagsprov eller tävla i någon sportgren.

Exteriör

För de flesta valpköpare är kanske exteriör det som man är minst intresserad av. Men samtidigt vill man säkert ha en valp som är sunt byggd och ser rastypisk ut. Att avelshundarna är utställda är en indikation på att uppfödaren meriterar sina hundar. För några år sedan var det otänkbart att para en helt omeriterad beardistik, men på senare tid har det hänt att uppfödare använder tikar som inte utvärderats eller meriterats på något sätt.

RAS

Alla raser som är godkända av SKK måste ha ett dokument som kallas RAS (rasspecifik avelsstrategi). Det dokumentet tar upp det jag skrivit om här, och mycket mer. Det finns att läsa eller ladda ner på SKK:s hemsida (skk.se – raser – bearded collie – RAS). Där tar man även upp sånt som är viktigt för rasen som helhet, t ex genetisk variation. Precis som det är viktigt för våra ekosystem med biologisk mångfald, är det också viktigt för en ras med genetisk variation. Det innebär att det finns begränsningar på hur mycket en hund, oavsett hur fin den är, ska användas i avel. Både SBC, SKK och FCI (den internationella kennelunionen) sätter en gräns för detta för att förhindra den skadliga matadoraveln. Gränsen är dock frivillig och många uppfödare och hanhundsägare väljer att inte tro på vetenskapen utan överanvänder sina avelshundar, framförallt naturligtvis hanar, trots att det leder till en genetisk utarmning av rasen. Gränsen för hur många valpar en hund får ha räknas ut genom att titta på hur stor del av en generation han ger upphov till. Den gränsen ligger för närvarande på 40 valpar för bearded colliens del och det är en maxgräns som absolut inte ska överskridas. Hur många valpar en hund har kan man också se i SKK avelsdata (skk.se – e-tjänster – avelsdata – hundar – kullar och avkommor).

Om du orkat läsa så här långt har du fått några tips på vad man kan titta på som valpköpare. Men man ska vara medveten om två saker:

Det är praktiskt taget omöjligt att idag hitta en valpkull där båda föräldrarna uppfyller allt jag tagit upp här. Att köpa valp är, precis som att välja avelsdjur, en avvägning mellan olika för- och nackdelar. Min avsikt med att skriva detta är att den som vill vara så väl påläst som möjligt inför sitt valpköp själv ska kunna välja vad som är mest viktigt för dem.

Det är inte heller säkert att den kull som uppfyller flest kriterier är bäst. Det finns viktiga saker som det inte finns någon objektiv utvärdering för, t ex allmänt hälsotillstånd, allergier, livslängd m. m. Räkna inte bort en valpkull för att några ”kryss” saknas. Se till helheten, besök uppfödare, läs på, ställ frågor och följ sen din magkänsla.

Lycka till!

Charlotte Laning Vrethammar