Meriter

Att samla meriter är naturligtvis inte målet med en uppfödning. Samtidigt är det väldigt roligt att vara aktiv med sina hundar och få lite bevis för att de faktiskt håller måttet. Det kan också vara trevligt för folk som är intresserade av rasen att se att man inte bara pratar om temperament och sund exteriör utan att man faktiskt utvärderar sina hundar på olika vis.

Här finns lite fakta om våra bearded collies – hundar med championat, vallningsanlagstest m m. Notera att vi har haft kullar i Sverige mellan 1985-1993 (9 kullar), i USA 1994-2006 (19 kullar) samt återigen i Sverige från och med 2010.

Utställningschampions

SE UCH Old Smuggler’s Surfing on a Dream, HIC, ROM
SE UCH LpI Old Smuggler’s High and Mighty, GKVA
SE UCH LpI Old Smuggler’s High Hopes
SE UCH Old Smuggler’s On High Heels
US CH Old Smuggler’s Her Highness, HIC, ROM, ROMI
US CH Old Smuggler’s Snowboots O’Wagmoor, HIC
MEX CH Old Smuggler’s Touch of Snow, HIC
US CH Old Smuggler’s Smoke Signal
US CH Old Smuggler’s Cactus Flower, HIC
US CH Old Smuggler’s Passion Flower
US CH Old Smuggler’s Imagination, HIC
US CH Arlin Fantasy of Old Smuggler
US CH Old Smuggler’s Nonesuch Whiz-Bang
US CH Old Smuggler’s Firecracker, HIC
US CH Old Smuggler’s Trick or Treat, HIC
US CH Old Smuggler’s Leading Lady
US CH Old Smuggler’s Nonesuch On Stage
US CH Old Smuggler’s Hot Gossip
US CH Old Smuggler’s Peace Train
US CH Old Smuggler Carob XS Baggage
US CH Old Smuggler’s Mio My Mio, HIC, PT
US CH Old Smuggler’s Hat Trick, HIC
US CH Old Smuggler’s Front Runner, HIC
US CH Old Smuggler’s High Wire Act, HIC
US CH Old Smuggler’s Lion Tamer, RN,BN, CGC,THD,NA, URO2
IT CH Old Smuggler’s Tramontana Bryanna
SE UCH Old Smuggler’s Subzero Hero, GKVA
SE UCH SE JV-19 Old Smuggler’s Jazzkatten
SE UCH DK UCH Old Smuggler’s Blockbuster

Karaktär/MH/BPH

Godkända karaktärsprov

Old Smuggler’s Always Jolly
Old Smuggler’s Bewitching Belle
SE UCH Old Smuggler’s Surfing on a Dream, HIC, ROM
Old Smuggler’s Twilight Dream
Old Smuggler’s Dream Come True
Old Smuggler’s Shooting Star
Old Smuggler’s Swinging on a Star
Old Smuggler’s Wind in His Hair
SE UCH LpI Old Smuggler’s High and Mighty
SE UCH LpI Old Smuggler’s High Hopes

MH

Lp I RLD N Old Smuggler’s Big Top Clown, GKVA, SökhI SökhII

BPH

Old Smuggler’s Tickled Pink, GKVA
Old Smuggler’s Three Ring Circus, GKVA
Old Smuggler’s Wizard Blizzard, GKVA
SE VCH Old Smuggler’s Just Chillin’, GKVA
Old Smuggler’s June Monsoon, GKVA
Lp I Lp II RLD N RLD F RLD A AgD I Old Smuggler’s On Cloud Nine, GKVA
Old Smuggler’s Tip of the Iceberg
Old Smuggler’s Heart of Gold
SE UCH Old Smuggler’s Subzero Hero, GKVA
Old Smuggler’s Guldkatten
Old Smuggler’s My Heart’s Desire, GKVA
Old Smuggler’s Mästerkatten
Old Smuggler’s Super Duper
Old Smuggler’s Boogie Woogie, GKVA
SE VCH RLD N RLD F RLD A Old Smuggler’s Solkatten
Old Smuggler’s Clean Sweep, GKVA
SE VCH RLD N RLD F Old Smuggler’s Hollywood, GKVA
Old Smuggler’s Knock Out, GKVA
RLD N Old Smuggler’s Cottage Rose
Old Smuggler’s Chocca Mocca, GKVA
Old Smuggler’s Move Your Mind
Old Smuggler’s It Must Be Love
Old Smuggler’s Like a Rock

Vallanlagsprov

Vi har sju generationer bearded collie med godkända vallanlagsprov, något vi är ensamma om i Sverige.

SE UCH Old Smuggler’s Surfing on a Dream, HIC, ROM
US CH Old Smuggler’s Her Highness, HIC, ROM, ROMI
US CH Old Smuggler’s Snowboots O’Wagmoor, HIC
MEX CH Old Smuggler’s Touch of Snow, HIC
Old Smuggler’s Snow Drop, HI
Old Smuggler’s One in a Million, HIC
US CH Old Smuggler’s Cactus Flower, HIC
Old Smuggler’s Sunflower, HIC
US CH Old Smuggler’s Imagination, HIC
Old Smuggler’s Flight of Fancy, HIC
Old Smuggler’s Toot ’n Twirl, HIC
Old Smuggler’s Electric Illusion, HIC
Old Smuggler’s Painted Galaxy, HIC
US CH Old Smuggler’s Firecracker, HIC
US CH Old Smuggler’s Trick or Treat, HIC
US CH Old Smuggler’s Mio My Mio, HIC, PT
Old Smuggler’s Spitting Image, HIC
Old Smuggler’s Artful Image, HIC
Old Smuggler’s Early Departure, HIC
Old Smuggler’s Round Trip, HIC
Old Smuggler’s Simply the Best, HIC
Old Smuggler’s Philosopher’s Stone, HIC
Old Smuggler’s Strike It Rich, HIC
Old Smuggler’s Prosperity, HIC
Old Smuggler’s Pretty Penny, HIC
Old Smuggler’s Independence, HIC
Old Smuggler’s Rumor Has It, HIC
Old Smuggler’s Front Page News, HIC
Old Smuggler’s True Story, HIC
Old Smuggler’s Hats Off, HIC
US CH Old Smuggler’s Hat Trick, HIC
US CH Old Smuggler’s Front Runner, HIC
Old Smuggler’s Big Top Clown, GKVA
Old Smuggler’s Three Ring Circus, GKVA
US CH Old Smuggler’s High Wire Act, HIC
US CH Old Smuggler’s Lion Tamer, HIC
Old Smuggler’s On Cloud Nine, GKVA
Old Smuggler’s Tickled Pink, GKVA
Old Smuggler’s Happy Feet, GKVA
Old Smuggler’s Wizard Blizzard, GKVA
Old Smuggler’s Breeze Esprits, GKVA
Old Smuggler’s June Monsoon, GKVA
SE UCH Old Smuggler’s Subzero Hero, GKVA
SE VCH Old Smuggler’s Just Chillin’, GKVA
Old Smuggler’s Frozen Dreams, GKVA
Old Smuggler’s My Heart’s Desire, GKVA
Old Smuggler’s Razzle Dazzle, GKVA
Old Smuggler’s Boogie Woogie, GKVA
Old Smuggler’s Clean Sweep, GKVA
Old Smuggler’s Honky Tonky, PAIM-T
Old Smuggler’s Blockbuster, GKVA
SE VCH RLD N RLD F Old Smuggler’s Hollywood, GKVA, NHAT
Old Smuggler’s Movie Star, GKVA, NHAT
Old Smuggler’s Chocca Mocca, GKVA
Old Smuggler’s Knock Out, GKVA
Old Smuggler’s Bulletproof, GKVA
Old Smuggler’s Peppermint Puff, GKVA
Old Smuggler’s Rhapsody in Blue, GKVA

Lydnad/bruks/rally/agility/viltspår

Lydnadstitlar

SE UCH Lp I Old Smuggler’s High n’ Mighty, GKVA
SE UCH Lp I Old Smuggler’s High Hopes
Lp I RLD N Old Smuggler’s Big Top Clown, GKVA, SökhI SökhII
Lp I Lp II RLD N RLD F AgD I Old Smuggler’s On Cloud Nine, GKVA
US CH Old Smuggler’s Lion Tamer, HIC, BN, RE, NA, NAJ, CGCA, THD, CD

Bruksmeriter

Old Smuggler’s Always Jolly, akl spår, uppflyttad
SE UCH Lp I Old Smuggler’s High Hopes, akl spår, uppflyttad
Lp I RLD N Old Smuggler’s Big Top Clown, GKVA, SökhI SökhII, hkl sök, godkänd

Rallylydnadstitlar

Lp I RLD N Old Smuggler’s Big Top Clown, GKVA, SökhI SökhII
Lp I Lp II RLD N RLD F RLD A AgD I Old Smuggler’s On Cloud Nine, GKVA
RLD N Old Smuggler’s Three Ring Circus, GKVA
US CH Old Smuggler’s Lion Tamer, HIC, BN, RE, NA, NAJ, CGCA, THD, CD
SE VCH RLD N RLD F RLD A Old Smuggler’s Solkatten
RTK1 Old Smuggler’s Honky Tonky (Finland)
SE VCH RLD N RLD F Old Smuggler’s Hollywood
RLD N Old Smuggler’s Cottage Rose

Agilitytitlar

US CH Old Smuggler’s Lion Tamer, HIC, BN, RE, NA, NAJ, CGCA, THD, CD
Lp I Lp II RLD N RLD F RLD A AgD I Old Smuggler’s On Cloud Nine, GKVA

Viltspårschampionat

SE VCH Old Smuggler’s Wizard Blizzard, GKVA
SE VCH Old Smuggler’s Just Chillin’. GKVA
SE VCH RLD N RLD F RLD A Old Smuggler’s Solkatten
SE VCH RLD N RLD F Old Smuggler’s Hollywood

Diverse

Inte en officiell merit men något vi är väldigt stolta över är kullsyskonen Old Smuggler’s Frequent Flyer och Old Smuggler’s Business Class som båda är ledarhundar, såvitt vi vet de enda beardisledarhundarna i världen. Båda är utbildade på Southeastern Guide Dogs (www.guidedogs.org) och klarade utbildningen med glans.