Old Smuggler meriter

Att samla meriter är naturligtvis inte målet med en uppfödning. Samtidigt är det väldigt roligt att vara aktiv med sina hundar och få lite bevis för att de faktiskt håller måttet. Det kan också vara trevligt för folk som är intresserade av rasen att se att man inte bara pratar om temperament och sund exteriör utan att man faktiskt utvärderar sina hundar på olika vis.

Här finns lite fakta om våra bearded collies - hundar med championat, vallningsanlagstest m m. Notera att vi har haft kullar i Sverige mellan 1985-1993 (9 kullar), i USA 1994-2006 (19 kullar) samt återigen i Sverige från och med 2010.

Utställningschampions

SE UCH Old Smuggler's Surfing on a Dream, HIC, ROM

SE UCH LpI Old Smuggler's High and Mighty, VA

SE UCH LpI Old Smuggler's High Hopes

SE UCH Old Smuggler's On High Heels

US CH Old Smuggler's Her Highness, HIC, ROM, ROMI

US CH Old Smuggler's Snowboots O'Wagmoor, HIC

MEX CH Old Smuggler's Touch of Snow, HIC

US CH Old Smuggler's Smoke Signal

US CH Old Smuggler's Cactus Flower, HIC

US CH Old Smuggler's Passion Flower

US CH Old Smuggler's Imagination, HIC

US CH Arlin Fantasy of Old Smuggler

US CH Old Smuggler's Nonesuch Whiz-Bang

US CH Old Smuggler's Firecracker, HIC

US CH Old Smuggler's Trick or Treat, HIC

US CH Old Smuggler's Leading Lady

US CH Old Smuggler's Nonesuch On Stage

US CH Old Smuggler's Hot Gossip

US CH Old Smuggler's Peace Train

US CH Old Smuggler Carob XS Baggage

US CH Old Smuggler's Mio My Mio, HIC, PT

US CH Old Smuggler's Hat Trick, HIC

US CH Old Smuggler's Front Runner, HIC

US CH Old Smuggler's High Wire Act, HIC
US CH Old Smuggler's Lion Tamer, RN,BN, CGC,THD,NA, URO2
IT CH Old Smuggler's Tramontana Bryanna

Karaktär, MH, BPH

Godkända karaktärsprov

Old Smuggler's Always Jolly

Old Smuggler's Bewitching Belle

SE UCH Old Smuggler's Surfing on a Dream, HIC, ROM

Old Smuggler's Twilight Dream

Old Smuggler's Dream Come True

Old Smuggler's Shooting Star

Old Smuggler's Swinging on a Star

Old Smuggler's Wind in His Hair

SE UCH LpI Old Smuggler's High and Mighty

SE UCH LpI Old Smuggler's High Hopes
 

MH

Lp I RLD N Old Smuggler's Big Top Clown, SökhI SökhII

BPH
Old Smuggler's Tickled Pink
Old Smuggler's Three Ring Circus
Old Smuggler's Wizard Blizzard
SE VCH Old Smuggler's Just Chillin'
Old Smuggler's June Monsoon

Lp I Lp II RLD N RLD F AgD I Old Smuggler's On Cloud Nine
Old Smuggler's Tip of the Iceberg
Old Smuggler's Heart of Gold
Old Smuggler's Subzero Hero
Old Smuggler's Guldkatten
Old Smuggler's My Heart's Desire
Old Smuggler's Mästerkatten
Old Smuggler's Super Duper

Allroundplaketter:

Brons
SE UCH Lp I Old Smuggler's High and Mighty
Lp I RLD N Old Smuggler's Big Top Clown, VA SökhI SökhII
Lp I Lp II RLD N RLD F AgD I Old Smuggler's On Cloud Nine, VA
RLD N Old Smuggler's Three Ring Circus, VA
Old Smuggler's Wizard Blizzard, VA
Old Smuggler's Tickled Pink, VA
SE VCH Old Smuggler's Just Chillin', VA
Old Smuggler's June Monsoon, VA
Old Smuggler's Subzero Hero, VA
Old Smuggler's My Heart's Desire, VA

Silver
Lp I RLD N Old Smuggler's Big Top Clown, VA SökhI SökhII
Lp I Lp II RLD N RLD F AgD I Old Smuggler's On Cloud Nine, VA

Guld
Lp I RLD N Old Smuggler's Big Top Clown, VA SökhI SökhII
Lp I Lp II RLD N RLD F AgD I Old Smuggler's On Cloud Nine, VA

Vallning

SE UCH Old Smuggler's Surfing on a Dream, HIC, ROM

US CH Old Smuggler's Her Highness, HIC, ROM, ROMI

US CH Old Smuggler's Snowboots O'Wagmoor, HIC

MEX CH Old Smuggler's Touch of Snow, HIC

Old Smuggler's Snow Drop, HIC

Old Smuggler's One in a Million, HIC

US CH Old Smuggler's Cactus Flower, HIC

Old Smuggler's Sunflower, HIC

US CH Old Smuggler's Imagination, HIC

Old Smuggler's Flight of Fancy, HIC

Old Smuggler's Toot 'n Twirl, HIC

Old Smuggler's Electric Illusion, HIC

Old Smuggler's Painted Galaxy, HIC

US CH Old Smuggler's Firecracker, HIC

US CH Old Smuggler's Trick or Treat, HIC

US CH Old Smuggler's Mio My Mio, HIC, PT

Old Smuggler’s Spitting Image, HIC
Old Smuggler’s Artful Image, HIC
Old Smuggler’s Early Departure, HIC
Old Smuggler’s Round Trip, HIC
Old Smuggler’s Simply the Best, HIC

Old Smuggler’s Philosopher’s Stone, HIC
Old Smuggler’s Strike It Rich, HIC
Old Smuggler’s Pretty Penny, HIC

Old Smuggler’s Independence, HIC

Old Smuggler’s Rumor Has It, HIC
Old Smuggler’s Front Page News, HIC
Old Smuggler’s True Story, HIC
Old Smuggler’s Hats Off, HIC

US CH Old Smuggler's Hat Trick, HIC

US CH Old Smuggler's Front Runner, HIC

Old Smuggler's Big Top Clown, VA

Old Smuggler's Three Ring Circus, VA

US CH Old Smuggler's High Wire Act, HIC
US CH Old Smuggler's Lion Tamer, HIC
Old Smuggler's On Cloud Nine, VA
Old Smuggler's Tickled Pink, VA

Old Smuggler's Happy Feet, VA
Old Smuggler's Wizard Blizzard, VA
Old Smuggler's Breeze Esprits, VA
Old Smuggler's June Monsoon, VA
Old Smuggler's Subzero Hero, VA
SE VCH Old Smuggler's Just Chillin', VA
Old Smuggler's Frozen Dreams, VA
Old Smuggler's My Heart's Desire, VA

Lydnad/Bruks/Rally/
Agility/Viltspår

Lydnad

SE UCH Lp I Old Smuggler's High n' Mighty

SE UCH Lp I Old Smuggler's High Hopes

Lp I RLD N Old Smuggler's Big Top Clown, SökhI SökhII
Lp I Lp II RLD N RLD F AgD I Old Smuggler's On Cloud Nine
US CH Old Smuggler's Lion Tamer, BN, RE, NA, NAJ, CGCA, THD, CD

Bruks
Lp I RLD N Old Smuggler's Big Top Clown, SökhI SökhII

Rallylydnad
Lp I RLD N Old Smuggler's Big Top Clown, SökhI SökhII
Lp I Lp II RLD N RLD F AgD I Old Smuggler's On Cloud Nine
RLD N Old Smuggler's Three Ring Circus, VA
US CH Old Smuggler's Lion Tamer, BN, RE, NA, NAJ, CGCA, THD, CD
RLD N RLD F Old Smuggler's Solkatten

Agility
US CH Old Smuggler's Lion Tamer, BN, RE, NA, NAJ, CGCA, THD, CD
Lp I Lp II RLD N RLD F AgD I Old Smuggler's On Cloud Nine

Viltspår
SE VCH Old Smuggler's Wizard Blizzard, VA
SE VCH Old Smuggler's Just Chillin'

Diverse

Inte en officiell merit men något vi är väldigt stolta över är kullsyskonen Old Smuggler's Frequent Flyer och Old Smuggler's Business Class som båda är ledarhundar, såvitt vi vet de enda beardisledarhundarna i världen. Båda är utbildade på Southeastern Guide Dogs (www.guidedogs.org) och klarade utbildningen med glans.