Valpar planeras

Vi hoppas på valpar!
Steffi löper nu och om allt går som det ska får vi valpar i månadsskiftet maj/juni.
Mer information om kullen finns här.