Beardisvalpar i februari?

Tintin har börjat löpa och nu hoppas vi intensivt på valpar i mitten av februari 2017.
Läs mer på valpsidan!