Valpar planeras

Beardisvalpar planeras!
Vi hoppas på valpar någon gång i mars 2017 med beräknad leverans i maj månad.
För mer information gå till valpsidan.